Supiński Józef Klemens
 
Encyklopedia PWN
Supiński Józef Klemens, ur. 21 II 1804, Romanów k. Lwowa, zm. 16 III 1893, Lwów,
ekonomista i socjolog;
prekursor pozytywizmu warszawskiego, ideolog pracy organicznej i solidaryzmu narodowego; od 1844 urzędnik Kasy Oszczędności we Lwowie; jego praca Myśl ogólna fizjologii powszechnej (1860) była próbą stworzenia fizyki społecznej (socjologii), opartej na koncepcjach A. Comte’a; w dziele Szkoła polska gospodarstwa społecznego (t. 1–2 1862–65) popularyzował francuską doktrynę liberalną; uznając powszechny charakter reguł ekonomii, twierdził, że każdy kraj powinien prowadzić politykę ekonomiczną w sposób określony przez miejscowe warunki; rzecznik działań zmierzających do organicznego rozwoju kapitalistycznego i przemian w kraju mających na celu wytworzenie burżuazji miejskiej i wiejskiej oraz warstwy najemnych robotników; podstawowym założeniem struktury społecznej było u Supińskiego prawo do niczym nie skrępowanej własności prywatnej oraz wolnej pracy najemnej.
Bibliografia
M. ORŁOWSKI Poglądy ekonomiczne Józefa Supińskiego, Warszawa 1938.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia