Styria
 
Encyklopedia PWN
Styria, Steiermark Wymowa,
kraj związkowy w południowo-wschodniej Austrii;
pow. 16,4 tys. km2; 1,2 mln mieszk. (2020), gęstość zaludnienia — 72 mieszk. na km2; stol. Graz; inne gł. m.: Leoben, Kapfenberg; większość powierzchni górzysta (na zachodzie Niskie Taury, na północy Alpy Salzburskie i Dolnoaustriackie, w środkowej części Alpy Styryjskie); na południowym wschodzie wyżynne przedgórze alpejskie; gł. rz.: Mura, Aniza, Raba. Podstawą gospodarki jest wydobycie surowców miner. oraz przemysł metalurgiczny i elektromaszynowy.; eksploatacja rud żelaza (100% wydobycia krajowego), magnezytu (ok. 55%), węgla brunatnego (59%), grafitu (45%), talku (100%), gipsu, soli kam.; także rozwinięty jest przemysł drzewny i papierniczy; uprawia się: zboże, ziemniaki, rośliny pastewne, buraki cukrowe, tytoń, chmiel; rozwinięte sadownictwo; przez Styrię przechodzą ważne szlaki komunik. łączące Austrię z Włochami, Słowenią i Chorwacją; turystyka.
Historia. Po podboju rzymskim w prow. Noricum i Panonii; od IV w. chrystianizowana; w końcu VI w. opanowana przez Słowian, w VIII w. uzależniona przez Bawarów, następnie w państwie Franków, od 1180 księstwo Rzeszy, od 1192 we władaniu Babenbergów, od 1282 — Habsburgów; 1867–1918 w monarchii austro-węg.; 1919, na mocy traktatu pokojowego, zawartego w Saint-Germain-en-Laye, południowa część Styrii, zamieszkana gł. przez Słoweńców, przypadła Jugosławii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia