Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
 
Encyklopedia PWN
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne,
partia polit. utworzona 1991 w Warszawie;
1992 zjednoczyło się ze Stronnictwem Narodowym na Przymusowym Wychodźstwie (przejęło jego sztandar oraz organ prasowy „Myśl Polska”), a 1996 ze Stronnictwem Narodowym „Ojczyzna”; nawiązywało do tradycji ND, zwłaszcza Ligi Nar., dawnym SND i SN; uważało się za partię prawicową, nar. i demokr.; w zakresie spraw gosp. domagało się wprowadzenia systemu opartego na zasadach kapitalizmu nar. (m.in. prymat własności pol. i tworzenie pol. kapitału), przeciwstawiając się farmeryzacji rolnictwa opowiadało się za modelem gospodarstw rodzinnych; 1996 weszło w skład AWS, jednak w wyborach parlamentarnych 1997 wzięło udział w bloku Ruch Patriotyczny „Ojczyzna”, który nie uzyskał mandatów w sejmie i senacie; XII 1999 S.N.D. przestało istnieć po połączeniu się ze Stronnictwem Narodowym; prezesi: J. Zamoyski, od 1998 B. Kowalski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia