Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, ang. International Law Association (ILA),
organizacja międzynar. pozarządowa, zał. 1873, z siedzibą w Londynie;
celem ILA jest popieranie rozwoju i kodyfikacji prawa międzynar. publicznego i prywatnego, badanie prawa porównawczego, wysuwanie propozycji w rozwiązywaniu konfliktów między systemami prawnymi i ujednolicanie prawa; ILA organizuje co 2 lata kongresy i publikuje obszerne sprawozdania (Reports); oprac. wiele projektów umów międzynar. i innych aktów normatywnych, niektóre z nich wywarły wpływ na rozwój prawa międzynar., m.in. projekt konwencji o ekstradycji, reguły haskie dotyczące konosamentów; czł. ILA są grupy nar. z ok. 45 państw (m.in. z Polski), zrzesza nie tylko prawników, lecz również armatorów, ubezpieczeniowców, handlowców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia