Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP),
towarzystwo nauk., zał. 1989, z siedzibą w Warszawie;
kontynuuje tradycje Pol. Tow. Archeol. (PTA), które powstało 1953 z połączenia Pol. Tow. Prehist. w Poznaniu (zał. 1920), Pol. Tow. Archeol. we Wrocławiu (powstałe 1948) oraz Tow. Numizmatycznego w Warszawie i Krakowie, przemianowanego 1972 na Pol. Tow. Archeol. i Numizmatyczne; SNAP zajmuje się gł. popularyzacją archeologii i ochrony zabytków archeol.; organ: „Z otchłani wieków”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia