Stille Hans
 
Encyklopedia PWN
Stille
[sztı̣lə]
Hans, ur. 8 X 1876, Hanower, zm. 26 XII 1966, tamże,
geolog niemiecki;
profesor uniw.: od 1908 w Hanowerze, od 1912 w Lipsku, od 1913 w Getyndze i od 1932 w Berlinie; zajmował się tektoniką; oprac. podział orogenez na poszczególne fazy orogeniczne, które, jego zdaniem, odbywały się jednocześnie na całej kuli ziemskiej (Grundfragen der vergleichenden Tektonik 1924); pod tym kątem badał tektonikę łańcuchów górskich Europy i Ameryki; pracę Der geotektonische Werdegang der Karpaten (1953) poświęcił geotektonicznemu rozwojowi Karpat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia