Stanisław ze Skarbimierza
 
Encyklopedia PWN
Stanisław ze Skarbimierza, Stanisław ze Skalbimierza, data ur. nieznana, zm. 1431,
prawnik, filozof, teoretyk prawa międzynarodowego;
profesor i rektor Akad. Krak. (1400 i 1413); twórca pierwszego w literaturze świat. systematycznego wykładu prawa wojny, który zawarł w kazaniach nauk.: De bellis iustis (O wojnach sprawiedliwych) i De rapina (O rozboju); poglądy prawno-polit. S. wpłynęły na postawę Pawła Włodkowica, zaprezentowane przez niego stanowisko na soborze w Konstancji było wymierzone przeciwko zaborczości Krzyżaków; wraz z Włodkowicem S. stworzył doktrynę prekursorską w stosunku do ówczesnej nauki prawa narodów, odrzucając wojnę agresywną i nawracanie mieczem; w poglądach filoz. zwolennik terminizmu, który uzasadniał jego koncyliarystyczne stanowisko.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia