Staff Leopold
 
Encyklopedia PWN
Staff Leopold, ur. 14 XI 1878, Lwów, zm. 31 V 1957, Skarżysko-Kamienna,
brat Franciszka i Ludwika Marii, poeta, dramatopisarz, tłumacz.
Kalendarium
Czynny w środowisku literacko-artystyczny Lwowa, po 1918 głównie Warszawy; członek i 1934–39 wiceprezes PAL; wrażliwość na klimat kolejnych epok i nurtów artystycznych łączył w swej twórczości z poczuciem klasycznej harmonii, wiarą w trwałość dziedzictwa kultury i sztuki; początkowo związany z nurtem impresjonizmu i symbolizmu; wypracował własną formułę neoklasycyzmu; główne wątki twórczości: manifestacja młodzieńczego aktywizmu o charakterze nietzscheańskim (Sny o potędze 1901, poemat Mistrz Twardowski 1902), refleksja filozoficzno-kulturowa i egzystencjalna (Dzień duszy 1903, Ptakom niebieskim 1905, Gałąź kwitnąca 1908, Uśmiechy godzin 1910), artystyczna nobilitacja codzienności, humanitaryzm i zbliżenie ku problemom życia społecznego (Ścieżki polne 1919, Ucho igielne 1927, Wysokie drzewa 1932, Barwa miodu 1936), rozrachunek z doświadczeniami faszyzmu, wojny i własną sztuką (Martwa pogoda 1946, Wiklina 1954, Dziewięć Muz 1958); dramaty symbolistyczne (Skarb 1904) i naturalistyczne; przekłady psalmów biblijnych, dzieł myślicieli starożytnych, Kwiatków św. Franciszka z Asyżu (1910), Złotej legendy Jacopa da Voragine (1922), sonetów Michała Anioła, łacińskich wierszy J. Kochanowskiego, utworów pisarzy i filozofów nowożytnych (J.W. Goethe, F. Nietzsche, R. Rolland, Th. Mann); antologia Lirycy francuscy (1924); Pisma (t. 1–19 1931–34), Poezje zebrane (t. 1–2 1967); listy W kręgu literackich przyjaźni (1966); 1927, 1937, 1951, 1955 otrzymał nagrody państwowe.
Bibliografia
I. MACIEJEWSKA Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965;
J. KWIATKOWSKI U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966;
I. MACIEJEWSKA Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, Warszawa 1973;
M. WYKA Lepold Staff, Warszawa 1985.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia