Sołtys Adam
 
Encyklopedia PWN
Sołtys Adam, ur. 4 VII 1890, Lwów, zm. 6 VII 1968, tamże,
syn Mieczysława, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny;
1930–39 dyr. konserwatorium Tow. Muzycznego we Lwowie, od 1945 profesor konserwatorium tamże; w twórczości kontynuował tradycje muzyki neoromant., czerpał ze słow., a zwłaszcza pol. folkloru muz.; 2 symfonie, poematy symfoniczne (Słowianie 1949), suity, Fantazja symfoniczna na temat „Warszawianki” (1957), ballada symfoniczna Dudziarz (1958), utwory kamer., fortepianowe, chóralne, pieśni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia