Solana Javier
 
Encyklopedia PWN
Solana Javier, Francisco Javier Solana Madariaga, ur. 14 VII 1942, Madryt,
polityk hiszpański;
profesor fizyki na uniwersytecie w Madrycie; od 1964 czł. Hiszp. Socjalist. Partii Robotniczej (PSOE); 1977–95 deputowany do Kortezów; 1982–88 min. kultury i 1985–88 rzecznik rządu, 1988–92 min. oświaty i nauki, 1992–95 — spraw zagr.; 1995–99 sekr. gen. NATO; 1999–2009 wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagr. i bezpieczeństwa (pierwszy na tym stanowisku) i sekr. gen. Rady UE (na obu stanowiskach jego mandat 2004 Rada Eur. przedłużyła na kolejne 5 lat), a także sekr. gen. Unii Zachodnioeuropejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia