Socjaldemokracja Danii
 
Encyklopedia PWN
Socjaldemokracja Danii, Socialdemokratiet i Danmark,
duńska partia polit.;
zał. 1871, od 1884 reprezentowana w parlamencie, początkowo rewol., silnie powiązana ze związkami zaw., pod ich wpływem na pocz. XX w. przyjęła program reformistyczny; od 1924 największa partia w parlamencie (uzyskuje 25–45% mandatów); 1924–26 i 1929–40 rządząca (premier Th. Stauning), wprowadziła reformy socjalne i nowocz. system podatkowy; podczas II wojny światowej, usiłując zachować formalną suwerenność Danii, 1940–43 współpracowała z niem. władzami okupacyjnymi; 1947–50, 1953–68, 1971–82, 1993–2001 i 2011–15 rządząca (premierzy: H. Hedtoft, H.Ch. Hansen, J.O. Krag, A. Jørgensen, P.Nyrup Rasmussen, H. Thorning-Schmidt); zwolenniczka integracji Europy Zach. i współpracy krajów nord., przynależności Danii do NATO oraz stopniowego rozbrojenia międzynar.; opowiada się za systemem bezpieczeństwa socjalnego (m.in. pełne zatrudnienie), współudziałem pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem; popierana przez związki zaw., niższe i średnie warstwy społeczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia