Smolar Eugeniusz
 
Encyklopedia PWN
Smolar Eugeniusz, ur. 31 XII 1945, Mińsk (Białoruś),
brat Aleksandra, wydawca, publicysta, dziennikarz radiowy;
uczestnik wydarzeń marca 1968, więziony za protest przeciw agresji wojsk Układu Warsz. na Czechosłowację (1968); od 1970 w Szwecji; 1973 wydawca kwartalnika „Aneks”, od 1974 — Wydawnictwa „Aneks”; od 1975 dziennikarz w Sekcji Pol. BBC w Londynie (następnie wicedyrektor i dyrektor); od 1976 w Paryżu, współorganizator pomocy dla opozycji demokr. w Polsce; współpracownik KOR, od 1980 organizator pomocy dla Związku NSZZ „Solidarność” (szczególnie dla ruchu wydawniczego); od 1984 wicedyrektor, od 1988 dyrektor — redaktor nacz. Sekcji Pol. BBC; 1998 zał. w Polsce (we współpracy z BBC) Inforadio — pierwszą rozgłośnię informacyjno-publicyst.; 1998–2002 wiceprezes Zarządu i redaktor nacz. Pol. Radia SA, 2002–04 dyr. programowy Pol. Radia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia