„Słowo”
 
Encyklopedia PWN
„Słowo”,
kwartalnik społ.-polit., wyd. w Berlinie Zachodnim od 1988 z inicjatywy Pol. Duszpasterstwa Katol.;
podejmuje problematykę religijną, społeczną, polityczną, historyczną, kulturalną (ujętą z perspektywy zachodnioniemieckiej emigracji polskiej i Polonii); współpraca z niemieckimi środowiskami kulturalnymi (G. Mann, M. Dönhoff); redaktor nacz. A. Szulczyński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia