Słowenia
 
Słowenia
I w. p.n.e.
w granicach cesarstwa rzymskiego
VIII w.
państwa słowiańskie: Karyntia i Kraina
od 788
w granicach państwa frankijskiego
2. połowa VIII– początek XI w.
chrystianizacja
od XV w.
pod panowaniem Habsburgów
1809–1815
w składzie Prowincji Iliryjskich
1815–1918
pod panowaniem austriackim
1 XII 1918
utworzenie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców
1945
republika związkowa Jugosławii
1991
ogłoszenie niepodległości
2004
przystąpienie do UE i NATO
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia