Skrwa (Południowa)
 
Encyklopedia PWN
Skrwa (Południowa), Skrwa Lewa, Osetnica,
rz., lewy dopływ Wisły;
Położenie w państwie: Polska
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Wisła
Długość: 42,8 km
Powierzchnia dorzecza: 418 km2
Przepływ średni: 1 m3/s (1975-90, w dolnym biegu (Klusek))
Główne rzeki zasilające: Osetnica
Główne miejscowości: Gostynin
źródła na wys. ok. 128 m, na południe od wsi Łanięta (woj. łódz.); płynie z Wysoczyzny Kłodawskiej, wzdłuż granicy Pojezierza Kujawskiego i Równiny Kutnowskiej, w dnie doliny małe jeziorka, m.in.: Kocioł i Czarne, oraz większe: Lucieńskie, Białe, Sumino, ujście na wys. ok. 60 m do Jez. Włocławskiego (woj. mazow.), przy ujściu jez. Soczewka; średni roczny przepływ (1975–90) w dolnym biegu 1,26 m3/s; maks. rozpiętość wahań stanów wody 1,5 m; gł. dopływ — Osetnica; nad S. leżą: Sokołów, Gostynin, Lucień, Soczewka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia