Skinner Burrhus Frederic
 
Encyklopedia PWN
Skinner Burrhus Frederic Wymowa, ur. 20 III 1904, Susquehanna (stan Nowy Jork), zm. 18 VIII 1990, Cambridge (stan Massachusetts),
amer. psycholog i filozof, wybitny przedstawiciel behawioryzmu.
1945–48 profesor Indiana University w Bloomington, 1948–74 — Harvard University w Cambridge; wybitny przedstawiciel behawioryzmu (jego podejście zostało nazwane behawioryzmem radykalnym bądź behawioryzmem skrajnym); wprowadził do badań nad uczeniem się paradygmat warunkowania sprawczego, wyodrębniając kategorię tzw. zachowań sprawczych, które — w odróżnieniu od zachowań reaktywnych — są wynikiem spontanicznej aktywności organizmu wzmacnianej przez następujące po niej bodźce nagradzające; inicjował badania nad zastosowaniem procedur warunkowania sprawczego w praktyce, m.in. w dydaktyce (nauczanie programowane) i psychoterapii (terapia behawioralna); gł. prace: Zachowanie się organizmów (1938, wyd. pol. 1995), Science and Human Behavior (1953), Verbal Behavior (1957), Technology of Teaching (1968), The Analysis of Behavior (z J.G. Holland, 1961), Recent Issues in the Analysis of Behavior (1989); w głośnej utopii nauk. Walden Two (1948) i budzącej wiele kontrowersji pracy Poza wolnością i godnością (1971, wyd. pol. 1978) stworzył wizję doskonałego społeczeństwa, programowanego za pomocą technik „inżynierii behawioralnej”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia