Skarb Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Skarb Narodowy,
instytucja powołana na podstawie dekretu Prezydenta RP na uchodźstwie A. Zaleskiego z 14 X 1949;
gromadził środki finansowe (rocznie średnio kilkadziesiąt tysięcy funtów ang.) na działalność niepodl., społ., kult. instytucji państwa pol. na uchodźstwie; jednoczył środowiska Polonii i emigracji polit., jego placówki istniały w ok. 30 krajach; Komisją Gł. Skarbu kierował m.in. gen. W. Anders; 1954–72, w okresie rozłamu pol. emigracji polit., istniały 2 instytucje Skarbu Narodowego: jedna podporządkowana prezydentowi, druga, dysponująca większością środków, Radzie Trzech; 1991, po powszechnych wyborach prezydenckich w Polsce i przekazaniu insygniów prezydenta RP L. Wałęsie, został zlikwidowany wraz z innymi władzami i instytucjami RP na uchodźstwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia