Skałka
 
Encyklopedia PWN
Skałka,
część dzielnicy Kazimierz w Krakowie.
sanktuarium świętego Stanisława ze Szczepanowa (na miejscu romańskiej rotundy Św. Michała, gdzie według tradycji zginął święty Stanisław): kościół Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa (1733–42), wzniesiony według projektu A.G. Müntzera (ukończony 1740–42 przez A. Solariego); we wnętrzu m.in. — stiuki (1744, J.J. Lehnert z Opawy), rokokowe ołtarze boczne (1744–61, Solari); wczesnobarokowy budynek klasztorny (XVII w. z pozostałościami późnogotyckimi, 1938–39 podwyższony o trzecie piętro); przed klasztorem sadzawka z bramką (1683–84) i posągiem świętego Stanisława ze Szczepanowa (1731); w krypcie kościoła spoczywa wielu zasłużonych Polaków, m.in.: J. Długosz, W. Pol, J.I. Kraszewski, A. Asnyk, H. Siemiradzki, S. Wyspiański, J. Malczewski, K. Szymanowski, L. Solski, Cz. Miłosz. W uroczystość świętego Stanisława (8 V) tradycyjna procesja (z relikwiami) biskupów, duchowieństwa oraz wiernych z katedry na Wawelu na Skałkę
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kraków, kościół na Skałce fot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, klasztor i kościół Paulinów pw. Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, Skałka — zespół klasztorny Paulinów fot. B. Kędzierzawska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia