Seszele. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Seszele. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1993 (zmodyfikowana 1996) Seszele są republiką, z prezydentem, wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat (można sprawować ten urząd nie dłużej niż przez trzy 5-letnie kadencje), jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Narodowego, o kadencji 5-letniej, liczącego 34 deputowanych: 25 pochodzi z wyborów powszechnych, 9 jest mianowanych proporcjonalnie do liczby mandatów uzyskanych przez partie. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego członków mianuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia