Sarnowo
 
Encyklopedia PWN
Sarnowo,
w. w woj. kujawsko-pomor., w pow. włocławskim (gmina Lubraniec), na Pojezierzu Kujawskim, nad Sarnówką (prawy dopływ Zgłowiączki).
W pobliżu S., w widłach rz. Zgłowiączka i jej dopływu — 8 kurhanów tzw. typu kujawskiego reprezentują rzadki typ grobowca na planie silnie wydłużonego trójkąta (dł. 38,5–80 m, szer. podstawy 10–20 m, wysokość do 1,6 m); pochówki szkieletowe w skrzyniach kam. lub kam. obstawach zlokalizowane z zasady w pobliżu podstawy trójkąta, wyposażone w naczynia gliniane, narzędzia krzemienne, kościane, ozdoby z kości i bursztynu; zalicza się je do tzw. grobów megalitycznych; najstarsze i najokazalsze tego typu groby w Polsce, należące do neolitycznej kultury pucharów lejkowatych; przebadane (1950–51, 1967–68) i zrekonstruowane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia