Sachsenhausen
 
Encyklopedia PWN
Sachsenhausen
[zaksnhạuzn] Wymowa,
hitlerowski obóz koncentracyjny SS, istniejący VIII 1936–IV 1945 w osiedlu Sachsenhausen w pobliżu Oranienburga (wschodnie Niemcy).
W obozie (z licznymi podobozami) przebywało przeciętnie ok. 50 tys. więźniów; ogółem przeszło przez Sachsenhausen ok. 200 tys. osób różnej narodowości (w tym znaczny procent Polaków), liczba ofiar — ok. 100 tys.; jeden z pierwszych obozów, w których dokonywano zbrodniczych eksperymentów lekarskich. Podczas II wojny światowej więziono w nim m.in. profesorów i in. pracowników nauk. Uniwersytetu Jagiellońskiego; więźniów zatrudniano w przemyśle zbrojeniowym jako niewolniczą siłę roboczą; wśród więźniów działała międzynar. organizacja ruchu oporu; komendantami byli m.in. H. Loritz, W. Eisfeld. Obóz został wyzwolony 22 IV 1945 przez wojska sowieckie; 1945–49 w miejscu hitl. obozu koncentracyjnego powstał sowiecki obóz dla niem. jeńców wojennych, przez który przeszło ok. 50 tys. osób; ok. 20 tys. straciło w nim życie, ponad 5 tys. wywieziono do ZSRR. W 1961 wzniesiono tu pomnik ku czci pomordowanych ofiar nazizmu, na terenie byłego obozu powstało Muzeum Międzynar. Ruchu Oporu (m.in. dział pol.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia