Sabinus
 
Encyklopedia PWN
Sabinus, Massurius Sabinus, żył na pocz. I w. n.e.,
prawnik rzymski;
jego dzieło Libri tres iuris civilis było punktem wyjścia dla późniejszych prawników rzymskich do przedstawiania systemu prawa cywilnego i najczęściej komentowanym dziełem prawniczym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia