Saadja Gaon
 
Encyklopedia PWN
Saadja Gaon, Saadja Ben Josef, ur. 882, zm. 942,
żyd. filozof i uczony;
przełożony (gaon) akad. talmudycznej w Surze (Mezopotamia); uznawany za pierwszego żydowskiego filozofa, zapoczątkował rozwój żydowskiej filozofii średniow.; gł. dzieło filoz., traktat Sefer ha-Emunot we ha-Deot [‘księga wierzeń i poglądów’], napisał w języku arabskim (przetłumaczone na język hebrajski 1186 przez Judę Ben Tibbona); przedstawił w nim racjonalne uzasadnienie wiary; polemizował z doktryną karaizmu, zwalczał ją broniąc tradycji judaizmu rabinicznego; w jego poglądach filoz. widoczne wpływy neoplatonizmu i idei muzułm. mutazylitów; liczne prace dotyczące m.in. gramatyki hebrajskiej, komentarze bibl., przekł. Biblii na język arabski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia