Rumi Dżalaluddin
 
Encyklopedia PWN
Rumi Dżalaluddin, zw. Maulana, Maulawi, ur. 1207, Balch, zm. 1273, Konya,
poeta perski;
wykładowca teologii muzułm. w Konyi; w gł. dziele, poemacie mistycznym Masnawi-e manawi [‘masnawi o wewnętrznym sensie wszystkiego’], omawia system sufizmu; poezje zebrane w dywanie zawierają myśli neoplatońskie, idee panteistyczne i oryginalną koncepcję ewolucji świata; zał. bractwo maulawijja (derwiszów tańczących).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia