Ruch Odbudowy Polski
 
Encyklopedia PWN
Ruch Odbudowy Polski (ROP),
ugrupowanie polit., zał. 1995 przez J. Olszewskiego na skutek rozłamu w Ruchu dla Rzeczypospolitej;
skupia partie i organizacje prawicowe, w jego skład weszły: Ruch dla Trzeciej Rzeczpospolitej, Ruch Chrześc.-Nar. „Akcja Polska”, Stronnictwo Wierności Rzeczpospolitej-Kongres Solidarności Narodu, Unia Polityki Realnej-Prawica, Związek Piłsudczyków; opowiada się za całkowitą dekomunizacją, powszechnym uwłaszczeniem społeczeństwa, likwidacją bezrobocia, podwyżką płac, reformą oświaty i służby zdrowia, wspieraniem pol. przedsiębiorców. W wyborach IX 1997 uzyskał 5,6% (6 miejsc w sejmie i 5 w senacie). 1998 odejście grupy A. Macierewicza i J. Kurskiego do AWS; w wyborach samorządowych 1998 poniósł porażkę; w wyborach parlamentarnych 2001 wystąpił w koalicji z Ligą Pol. Rodzin; przewodniczący J. Olszewski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia