Rublow Andriej
 
Encyklopedia PWN
Rublow Andriej, święty prawosł., ur. ok. 1360 lub 1370, zm. 21 I 1430,
ruski malarz, autor ikon, malowideł ściennych i miniatur; mnich w monastyrach Troicko-Siergijewskim i Andronikowskim w Moskwie; 1988 uznany za świętego przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną; najwybitniejszy malarz ruski przełomu XIV i XV w.
Wszystkie jego prace powstały jako dzieła warsztatowe (we współpracy m.in. z Daniłą Czarnym). Malował w soborze Zwiastowania moskiewskiego Kremla (1405, wspólnie z Teofanem Grekiem i Prochorem z Gorodca), w soborze Zaśnięcia Bogurodzicy we Włodzimierzu (1408, z Daniiłą Czornym), w soborze Świętej Trójcy Ławry Troicko-Siergijewskiej i soborze Zbawiciela monastyru Andronikowskiego w Moskwie (ok. 1422); ikona Św. Trójca (1425–27 — Galeria Tretiakowska, Moskwa) — najwybitniejsze dzieło malarstwa ruskiego. Prace przypisywane Rublowi: miniatury Ewangeliarza ChitrowoEwangeliarza monastyru Andronikowskiego (koniec XIV, początek XV w.); ikony z ikonostasu soboru Zwiastowania na Kremlu moskiewskim (1405), soboru Zaśnięcia Bogurodzicy we Włodzimierzu (ok. 1409) i soboru Świętej Trójcy Ławry Troicko-Siergijewskiej w Siergijewie (1425–27); malowidła ścienne w soborze Zaśnięcia Bogurodzicy w Zwienigorodzie. Rublow był przedstawicielem czystego, pełnego harmonii i poezji indywidualnego stylu malarstwa na Rusi. Oddziałał na malarstwo ruskie aż do XVI w.
Bibliografia
W.N. ŁAZARIEW Andriej Rublow i jego szkoła, Moskwa 1966;
Trojca Andrieja Rublowa. Antołogija, Moskwa 1981.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rublow Andriej, Święta Trójca, 1411 lub 1425–27 — Galeria Tretiakowska, Moskwafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Rublow Andriej, Archanioł Michał, ikona, pocz. XV w. — Zwienigorodfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia