Rosjanie
 
Encyklopedia PWN
Rosjanie,
naród tworzący podstawową ludność Rosji (81,5%),
poza granicami największe skupiska Rosjan znajdują się Ukrainie (ok. 11,2 mln), w Kazachstanie (ok. 7,2 mln), Uzbekistanie (1,8 mln), na Białorusi (ok. 1,3 mln), w Kirgistanie (ok. 893 tys.), na Łotwie (ok. 826 tys.), w Mołdawii (ok. 559 tys.), w Estonii (ok. 435 tys.), na Litwie (ok. 330 tys.); łącznie w granicach byłego ZSRR ponad 145 mln; w innych krajach znajduje się ok. 1,3 mln Rosjan (gł. w USA i Kanadzie); Rosjanie wywodzą się z plemion wschodniosłow. i chociaż tradycję państw. wiążą z Rusią Kijowską, ich gł. ośr. narodowotwórczym stały się powstałe w XII w. księstwa: włodzimierskie, rostowsko-suzdalskie, a następnie W. Księstwo Moskiewskie, jednoczące w XIV–XV w. ziemie północno-wschodniej Rusi (Rosja — Historia); Rosjanie ukształtowali się z różnorodnego substratu etnicznego, obejmującego oprócz wschodnich Słowian również ludy wywodzące się z uralskiej (gł. z grupy ugrofińskiej) i ałtajskiej (zwłaszcza z grupy tur.) rodzin językowych; łączy to Rosjan nie tylko z bliskimi im językowo Ukraińcami i Białorusinami, ale w sensie kulturowo-cywilizacyjnym również z narodami rodzin językowych uralskiej i ałtajskiej; kultura lud. nawiązuje do dawnych tradycji ukształtowanych na terytorium W. Księstwa Moskiewskiego, jednak wpływy środowiska geogr. oraz narodów, z którymi byli w bezpośrednim kontakcie spowodowały ogromne zróżnicowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia