Republikański Ruch Ludowy
 
Encyklopedia PWN
Republikański Ruch Ludowy, fr. Mouvement Républicain Populaire (MRP),
fr. partia polit. o orientacji chadeckiej;
powstała 1944, po sukcesie wyborczym 1945 najsilniejsza (oprócz SFIO i FPK) partia we Francji; od 1947 pod nazwą Republikańska Partia Lud.; w okresie IV Republiki wielokrotnie w koalicjach rządowych, także z socjalistami; 1958 poparła gen. Ch. de Gaulle’a; w latach 60. kurczenie się wpływów polit. i wewn. podziały; po nieudanej próbie utworzenia antygaullistowskiej federacji z udziałem socjalistów (1964–65) zbliżenie do prawicy; 1967 przekształcona w Centrum Demokr.; 1976–95 Centrum Demokratów Społ. (Centré des Démocrates Sociaux, CDS), sfederowane z Unią na Rzecz Demokracji Francuskiej, od 1995, po przyłączeniu się Partii Socjaldemokr., pod nazwą Siła Demokr. (Force Démocrate, FD).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia