Raszka
 
Encyklopedia PWN
Raszka, Raška,
średniow. państwo serbskie z ośrodkiem w grodzie Ras;
wzmiankowane po raz pierwszy przez XII-wiecznego kronikarza Dukljanina z Baru; R. powstała w 2. poł. X w. po podziale Serbii-Zagory (terytorium zajętego przez Serbów w VII w.); obejmowała ziemie na południe od rz. Driny do płynącej przez Kosowe Pole rz. Lab; jej władcy, zw. wielkimi żupanami, byli zależni od Bułgarii i od pocz. XI w. od Bizancjum (z wyjątkiem końca tego stulecia, kiedy ich ziemie zostały przyłączone do Zety); w 2. poł. XII w. wielki żupan R., Stefan Nemania, zrzucił panowanie bizant. i zjednoczył ziemie serbskie; nazwa R. objęła wówczas całe państwo Nemaniciów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia