Raszewski Zbigniew
 
Encyklopedia PWN
Raszewski Zbigniew, ur. 5 IV 1925, Poznań, zm. 7 VIII 1992, Warszawa,
historyk teatru, edytor, pedagog;
od 1956 współredaktor (wraz z B. Korzeniewskim) „Pamiętnika Teatralnego”; od 1972 profesor Instytutu Sztuki PAN; od 1975 praca pedag. w warsz. PWST; prace z historii pol. teatru: Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska (1955), Staroświecczyzna i postęp czasu (1963), Bogusławski (1972), Krótka historia teatru polskiego (1977) — pierwsze w Polsce całościowe ujęcie rozwoju tej dziedziny sztuki, Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru (1990), Raptularz 1967/68 (1993); redaktor nacz. Słownika biograficznego teatru polskiego t. 1 (1973); wydawca wyboru pism L. Schillera Teatr ogromny (1961) i książki Sto przedstawień w opisach polskich autorów (1993).
Bibliografia
„Pamiętnik Teatralny” 1993 z. 3/4 (zeszyt monograficzny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia