„Pamiętnik Teatralny”
 
Encyklopedia PWN
„Pamiętnik Teatralny”,
kwartalnik nauk. poświęcony historii i krytyce teatru,
zał. 1952 przez L. Schillera (do 1954 także redaktor nacz.), po jego śmierci redagowany przez I. Schillerową, od 1956 pod redakcją B. Korzeniewskiego i Z. Raszewskiego, od 1993 — E. Krasińskiego i M. Waszkiela; publikuje rozprawy nauk. z historii i teorii teatru pol. i powszechnego, dokumentuje współcz. twórczość teatr.; wiele numerów w postaci zeszytów monograficznych poświęconych twórcom teatr. i poszczególnym okresom historii pol. teatru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia