Radew
 
Encyklopedia PWN
Radew, w górnym biegu Debrzyca,
rz., prawy dopływ Parsęty, płynie przez Pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrzeże Koszalińskie, w woj. zachodniopomor.;
dł. 83 km, pow. dorzecza 1092 km2; wypływa na wschód od Bobolic, uchodzi w Karlinie; średni przepływ powyżej ujścia 11,2 m3/s; maks. rozpiętość wahań stanów wody 3,0 m; gł. dopływ — Chotla (l.); liczne niewielkie zbiorniki retencyjne i elektrownie wodne, m.in. w Rosnowie (pow. 189 ha, pojemność 8,8 mln m3; moc 3,3 MW), Niedalinie (pow. 92 ha, pojemność 5,5 mln m3; moc 1,1 MW), Żydowie (elektrownia o mocy 150 MW, na podpiętrzonym jez. Kwiecko).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia