Rada Państw Morza Bałtyckiego
 
Encyklopedia PWN
Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), ang. Council of the Baltic Sea States,
regionalne forum współpracy i koordynacji o niesformalizowanej strukturze, z siedzibą w Sztokholmie;
wspiera i koordynuje współpracę w regionie, m.in. w zakresie komunikacji, ochrony środowiska, zwalczania przestępczości; w pracach uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja i UE (od 1992) oraz Islandia (od 1995); sekretariat w Sztokholmie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia