Qilian Shan
 
Encyklopedia PWN
Qilian Shan, Nan-szan, Góry Richthofena,
łańcuch górski w północnych Chinach, na północno-wschodnim skraju Wyżyny Tybetańskiej;
jest przedłużeniem łańcucha Altun Shan, na południowym zachodzie opada do śródgórskiej Kotliny Cajdamskiej, na północnym wschodzie bardzo stromo do przedgórskiego Korytarza Gansu; długość ponad 800 km; średnia wysokość 4000 m, maksymalna — 5547 m; zbudowany głównie z paleozoicznych łupków krystalicznych, piaskowców i wapieni; ostatecznie wypiętrzony w wyniku kenozoicznych ruchów tektonicznych; obejmuje wiele równoległych pasm górskich, oddzielonych dolinami rzek i tektonicznymi obniżeniami; formy krasowe; do wysokości ok. 3000 m w części zachodniej — suche stepy, we wschodniej — lasy iglaste (głównie świerkowe), wyżej — roślinność alpejska; linia wiecznego śniegu na wysokości 4000–4300 m; liczne lodowce; bogactwa mineralne: węgiel kamienny, rudy żelaza, chromu i miedzi, złoto; koczownicze pasterstwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia