Ptolemeusza twierdzenie
 
Encyklopedia PWN
Ptolemeusza twierdzenie,
mat. twierdzenie geom.: suma iloczynów długości przeciwległych boków czworokąta ABCD, na którym można opisać okrąg, jest równa iloczynowi długości jego przekątnych: |AB|·|CD| + |AD|·|BC| = |AC|·|BD|.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia