Przemysł II
 
Encyklopedia PWN
Wychowany przez stryja, Bolesława Pobożnego; od 1273 objął księstwo poznańskie, a 1279 (po śmierci stryja) pozostałą część Wielkopolski; 1282 w Kępnie zawarł z księciem Pomorza Gdańskiego Mściwojem II układ zapewniający Przemysłowi II objęcie Pomorza Gdańskiego po jego śmierci; sojusz ten zahamował agresję brandenburską na Pomorzu; 1287 Przemysł II odzyskał ziemię kaliską i rudzką; 1290 na mocy testamentu Henryka IV Probusa objął rządy w Krakowie, z którego wycofał się 1291 pod naciskiem Wacława II czeskiego; po śmierci Mściwoja II (1294) objął rządy na Pomorzu Gdańskim, stał się najpotężniejszym z książąt piastowskich; popierany przez duchowieństwo (m.in. arcybpa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę), rycerstwo i miasta 1295 koronował się na króla Polski (przy opozycji niektórych możnowładców wielkopolskich); z inspiracji margrabiów brandenburskich i przy domniemanym współudziale Nałęczów i Zarembów zamordowany w Rogoźnie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pieczęć Przemysła II na dokumencie z 1295 roku fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia