Przedparlament
 
Encyklopedia PWN
do czasu zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego miał pełnić funkcję instytucji przedstawicielskiej w Rosji; wybrany 5 XI (22 X wg starego stylu) 1917 na Naradzie Demokr. rad, instytucji narodowościowych, związków zaw., organizacji wojsk. i spółdz. Piotrogrodu; po uchwale KC partii bolszewików o bojkocie Przedparlamentu otoczony przez oddziały zbrojne Kom. Wojsk.-Rewolucyjnej i 7 XI 1917 rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia