Przedborska, Wyżyna
 
Encyklopedia PWN
Przedborska, Wyżyna,
północno-zachodnia część Wyż. Małopolskiej, położona po obu stronach górnej Pilicy;
pow. ok. 5,3 tys. km2; stanowi geol. przedłużenie Niecki Nidziańskiej i otaczających ją pasm wzniesień; zbud. ze skał wieku kredowego i jurajskiego; obniżenia terenowe są wypełnione przez piaski i gliny zlodowacenia środkowopol., ponad ich powierzchnią wznoszą się pojedyncze pasma oraz wzgórza wapienne i piaskowcowe; najwyższe wzniesienie — 351 m, w Pasmie Przedborsko-Małogoskim (w okolicy wsi Cieśle); W.P. dzieli się na 6 mniejszych jednostek fizycznogeogr.; gł. m.: Radomsko, Opoczno.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia