Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS),
stowarzyszenie,
założone 1924, z siedzibą w Warszawie; działało do 1939, ściśle współpracując z Instytutem Spraw Społecznych; 1946 podjęto nieudaną próbę reaktywacji Towarzystwa; wznowiło działalność 1993; PTPS popularyzuje politykę społeczną jako dyscyplinę naukową i kultywuje jej polskie tradycje: organizuje odczyty i konferencje, prowadzi działalność publicystyczną; członkami są głównie pracownicy naukowi; ma oddziały regionalne w Radomiu, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie; w okresie międzywojennym PTPS wydał 14 numerów „Wiadomości Społecznych” oraz 12 innych publikacji; po 1993 — 6 prac zbiorowych; prezesami PTPS do 1939 byli: S. Dziewulski (1925) i G. Simon (1926–39); po 1993: T. Kowalak (1993–96), L. Frąckiewicz (1997–2000) i J. Auleytner (od 2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia