Wóycicki Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Wóycicki Aleksander, A. Woycicki, ur. 7 III 1878, Mistów k. Mińska Mazowieckiego, zm. 2 VIII 1954, Warszawa,
ksiądz, socjolog, teoretyk katol. nauki społecznej;
od 1918 profesor KUL, od 1924 — Uniw. Stefana Batorego w Wilnie (1937–39 jego rektor); 1922–27 poseł na Sejm RP z ramienia ChD; od 1923 stały delegat Polski przy Lidze Narodów oraz na zjazdach Międzynar. Stow. Postępu Społ.; 1925–39 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej; czł. Rady Ochrony Pracy przy Ministerstwie Opieki Społ. oraz czł. Rady Społ. przy Prymasie Polski; 1939 więzień Pawiaka; po II wojnie świat. wykładowca socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz w seminarium duchownym w Warszawie; gł. praca: Dzieje robotników przemysłowych w Polsce (1929).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia