Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 
Encyklopedia PWN
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, PSK, dawniej Polski Komitet Korczakowski,
organizacja pozarządowa założona 1997, promująca i popularyzująca humanistyczne idee i dorobek twórczy J. Korczaka;
kontynuuje społeczny ruch korczakowski w Polsce i współpracę międzynarodową, czerpiąc z dorobku Komitetu Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka (założonego 1946), Komitetu Korczakowskiego (założonego w 1957), a następnie Polskiego Komitetu Korczakowskiego (założonego 1972); projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych; działania rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością; rozwój amatorskiego ruchu artystycznego najmłodszych; studia nad dorobkiem J. Korczaka; PSK zrzesza szkoły, placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię J. Korczaka lub pracujące metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą; organizacja pożytku publicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia