Pokucie
 
Encyklopedia PWN
Pokucie, Pokuttia,
kraina historyczna nad górnym Prutem i Czeremoszem, na pograniczu dawnej ziemi lwowskiej i halickiej, od 1991 w Ukrainie;
zamieszkane przez ludność częściowo pochodzenia ruskiego, częściowo wołoskiego; w 1. poł. XVI w. teren rywalizacji między Polską i Mołdawią; 1530 zdobyte przez hospodara mołd. Piotra Raresza, 1531 (zwycięstwo pod Obertynem) włączone do Polski; po pierwszym rozbiorze od 1772 pod panowaniem Austrii; od 1919 w Polsce, od 1939 pod okupacją sowiecką, następnie włączone do Ukr. SRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia