Poddębice
 
Encyklopedia PWN
Poddębice,
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Nerem.
Ludność miasta: ogółem — 7,4 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 233,2 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 6 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 18°57′E, szerokość geograficzna: 51°53′N
Prawa miejskie: nadanie praw — prawdopodobnie przed 1400, utrata — 1870; nadanie praw — 1934
Oficjalne strony WWW: www.gmina.poddebice.pl
w XII w. osada, wzmiankowana 1388; prawa miejskie prawdopodobnie przed 1400 do 1870; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; w XIX w. rozwój sukiennictwa i przemysłu włók.; ożywienie gosp. w okresie międzywojennym związane z budową 1930 linii kol. Herby–Gdynia; 1934 odzyskanie praw miejskich; w czasie okupacji niem. 1940–42 getto (ok. 1,5 tys. Żydów, wywiezionych do obozu zagłady w Chełmnie); 1954–75 i od 1999 siedziba powiatu. Ośr. przem-usługowy regionu roln.; zakłady przemysłu odzieżowego, drzewnego, spoż., materiałów budowlanych; późnorenes. kościół (ok. 1610, przebudowa 1895), późnorenes. pałac Grudzińskich (ok. 1610–1617, przebudowa XIX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia