Piłsudski Jan
 
Encyklopedia PWN
1921–31 sędzia w Wilnie; od 1928 poseł na sejm; XII 1930–V 1931 wicemarszałek sejmu, V 1931–IX 1932 min. skarbu, nie wykazywał aktywności; IX 1932–IX 1937 wiceprezes Banku Pol. SA; X 1939 aresztowany w Wilnie przez Rosjan i wywieziony do Moskwy, więziony na Łubiance i w Butyrkach; zwolniony IX 1941, wyjechał do Wielkiej Brytanii.
Bibliografia
Z. Landau Minister skarbu Jan Piłsudski (próba biografii), „Kwartalnik Historyczny” 1980 nr 2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia