Pilat Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
od 1872 profesor prawa i statystyki Uniwersytetu Lwowskiego (1886–87 rektor); od 1888 członek AU (od 1919 PAU); od 1876 członek Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu, a od 1889 — Międzynarodowego Instytutu Statystycznego; 1876–1914 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, gdzie był jednym z przywódców grupy politycznej, tzw. Ateńczyków; walczył o rozwój ekonomiczny Galicji, przygotowując projekty ustaw w zakresie reform agrarnych, samorządu gminnego, walki z lichwą, wprowadzenia korzystnych dla wsi form kredytu; pionier naukowych badań statystycznych w Galicji, zasłużony dla rozwoju administracji krajowej tamże; redaktor czasopism: „Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych” (1873–1918), „Podręcznik statystyki Galicji” (1900–13), od 1892 wydawca pisma „Rolnik”; zajmował się problematyką agrarną (O reformie agrarnej 1897), walczył o obniżenie taryf przewozowych (Wpływ taryf kolejowych na naszą produkcję rolniczą 1879), poruszał istotne problemy ekonomiczne i administracyjne (Stosunki własności i posiadania 1898); jego publikacje służą do dziś w badaniach rozwoju gospodarczego Galicji (Tablice statystyczne o stosunkach gminnych w Galicji 1877).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia