Pilat Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Pilat Stanisław, ur. 25 I 1881, Lwów, zm. 3 VII 1941, tamże,
syn Tadeusza, chemik; specjalista w dziedzinie technologii przerobu ropy naftowej;
od 1924 profesor Politechniki Lwow.; prowadził badania dotyczące m.in. budowy składników ropy naftowej, składu i zwiększenia liczby oktanowej paliw, katalitycznego procesu uwodorniania węglowodorów gazowych i polimeryzacji alkenów w celu otrzymania syntet. benzyny; oprac. nowe metody przeróbki ropy naftowej, które znalazły zastosowanie w Polsce, Rumunii, Meksyku; autor m.in.: Technologii nafty i gazu ziemnego (1928), Zarysu technologii nafty (1939); zamordowany przez Niemców, wraz z grupą pol. profesorów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia