Phillips William
 
Encyklopedia PWN
Phillips
[fı̣lıps]
William, właśc. Alban W. Housego Phillips, ur. 18 XI 1914, Te Rehunga k. Dannevirke, zm. 4 III 1975, Auckland,
ekonomista nowozelandzki;
od 1958 profesor London School of Economics, 1967–70 — Australian National University w Canberze; zajmował się ekonometrycznym modelowaniem zjawiska stabilności gospodarczej w ujęciu dynamicznym; w artykule The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957 (1958) ujął w formie graficznej (krzywa Ph.) założoną odwrotną zależność między bezrobocieminflacją, przedstawiając empiryczną korelację między stopą wzrostu płac a bezrobociem przy uwzględnieniu pewnej, oczekiwanej stopy inflacji; teoretycznej interpretacji krzywej Phillipsa dokonali P.A. Samuelson i R. Solow, wykazując, że istnieje dylemat między inflacją a bezrobociem, który należy brać pod uwagę w polityce gospodarczej, co zostało z kolei zakwestionowane przez M. Friedmana.w latach 60.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia