Peszawar
 
Encyklopedia PWN
Peszawar, Peśawar, urdu Peśāvar, ang. Peshawar Wymowa,
m. w północnym Pakistanie, w Kotlinie Peszawarskiej, nad rz. Bara (dopływ Kabulu);
— 2,0 mln mieszk. (2017); ośrodek kult. buddyzmu w księstwie Gandhary i państwie Kuszanów; w VIII w. opanowany przez Afganów; 1179 zajęty przez Mohammada Ghoriego, w składzie sułtanatu delhijskiego; od XVI w. w państwie Wielkich Mogołów; od 1747 stolica dyn. afgańskiej Ahmada Szaha Durraniego; 1823 przyłączony przez Randźita Singha do państwa sikhów; 1849 włączony do posiadłości bryt. w Indiach, od 1947 w granicach Pakistanu. Duży ośr. przemysłu włók. (gł. wełn., jedwabn.), ponadto przemysł spoż. (tytoniowy), materiałów budowlanych, metal., drzewny; duży ośr. rzemiosła (tkaniny, wyroby ze skóry, broń) i handlu na szlaku do Afganistanu; węzeł drogowy przy szosie Kabul–Rawalpindi, połączenie kol. z granicą Afganistanu (ok. 50 km na zachód od P.) i Rawalpindi, port lotn.; ośr. kult. Patanów (Pasztunów); 2 uniw. (zał. 1950, 1981); muzeum; na wzgórzu Szahdźi-ki-Dheri resztki wielkiej stupy buddyjskiej fundowanej przez króla Kaniszkę I (II w.). W pobliżu P. elektrownia wodna Warsak (200 MW) na rz. Kabul.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia