Persefona
 
Encyklopedia PWN
Persefona, Persephónē, poet. Pherséphassa,
mit. gr. córka Zeusa i Demeter, stąd często nazywana Korą [gr. kórē ‘córka’]; w mitologii rzymskiej Prozerpina;
uprowadzona przez Hadesa, Persefona stała się panią świata zmarłych; Zeus, na prośbę Demeter, pozwolił jej część roku spędzać na ziemi z matką — na okres ten przypadała wegetacja roślin; Persefona, wraz z Demeter, występuje w misteriach eleuzyńskich; odbicie w literaturze (m.in. Owidiusz, J.W. Goethe, P.B. Shelley, A.Ch. Swinburne, J. Drinkwater, S. Wyspiański Noc listopadowa), w muzyce (I. Strawinski, C. Monteverdi, J.B. Lully, G. Paisiello, C. Saint-Saëns, J. Taras i in.), w malarstwie (m.in. Rembrandt, P.P. Rubens) i w rzeźbie (G.L. Bernini, F. Girardon i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia