Pax Romana
 
Encyklopedia PWN
Pax Romana,
międzynar. federacja organizacji intelektualistów katol., składająca się z 2 gałęzi: studenckiej, zał. 1921 we Fryburgu (Szwajcaria), oraz akademickiej i profesjonalnej, zał. 1947 w Rzymie;
sekretariat Pax Romana znajduje się w Genewie; jest ruchem społ. na rzecz wspomagania i solidarności w budowie pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata; oficjalnie uznana przez Stolicę Apostolską; ma wyspecjalizowane sekretariaty zawodowe oraz stałe przedstawicielstwa przy ONZ, UNESCO i Radzie Eur.; była silnie zaangażowana w tworzenie posoborowej wizji Kościoła, począwszy od lat 70. — w „opcję preferencyjną na rzecz ubogich”; przed II wojną świat. pol. członkiem Pax Romana było Stow. Katol. Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, po wojnie — londyńskie polonijne stowarzyszenie Veritas, od 1971 członkiem Pax Romana jest warsz. KIK; do 1989 Pax Romana pełniła funkcję „okna na świat” dla szerokich kręgów opozycji demokr. skupionej wokół KIK.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia